Day: February 18, 2019

สิ่งแวดล้อมและการทำงาน

ในช่วงปี 1991-1992 เมื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการทดลองโครงการไบโอสเฟียร์ 2 (Biosphere 2) ในรัฐแอริโซนา ค้นพบว่าพวกเราไม่สามารถรักษาระดับออกซิเจนให้คนแปดคนที่อาศัยอยู่ในโครงการจำลองธรรมชาติมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์