Co-working space คืออะไร

jdesign blog feature image 3

Hubba อาจจะเป็น Co-working space แห่งแรกๆในประเทศไทยที่เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง แม้ว่าในช่วงเวลานั้นคนจำนวนไม่มากนักที่จะเข้าใจถึงมโนทัศน์เบื้องหลังซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการกำเนิดขึ้นของสภาพแวดล้อมการทำงานในรูปแบบที่แปลกใหม่นี้

สิ่งที่น่าสนใจที่สำหรับสภาพแวดล้อมและรูปแบบการทำงานที่แปลกใหม่นี้คือ ถึงแม้ว่าในระยะแรกเริ่มนั้นดูเหมือนจะเป็นเพียงสภาพแวดล้อมและรูปแบบในการทำงานนอกระบบนอกกระแส เหมาะสำหรับคนบางกลุ่ม แต่เมื่อเวลาผ่านไป สภาพแวดล้อมการทำงานที่แปลกใหม่นี้ก็เริ่มดูเหมือนจะมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นรูปแบบแนวทางหลักสำหรับการทำงานในอนาคต Co-working space เริ่มเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงในการออกแบบออฟฟิศ อาจเพราะการออกแบบที่ตอบสนองต่อรูปแบบและความต้องการในการทำงานรวมไปถึงวิธีการดำเนินชีวิตและค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คน ที่ซึ่งต่างก็ยังคงต้องทำงาน แต่ภายในใจลึกๆก็โหยหาวิถีการทำงานที่จะทำให้ชีวิตเป็นไปในแบบที่ต้องการ ในทุกๆมิติ การงาน สุขภาพ งานอดิเรก คุณค่าและความเชื่อของชีวิต ฯลฯ

ถึงแม้ว่าดูจากภายนอกแล้วสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ Co-working space ที่ดูเหมือนจะไร้ระเบียบแบบแผนกลับกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะดึงศักยภาพของคนออกมาได้อย่างเต็มที่ เราได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ที่กลายมาเป็นนวัตกรรมทางเศรษฐกิจมากมายที่สภาพแวดล้อมของการทำงาน และรูปแบบในการทำงานเป็นปัจจัยสำคัญให้เกิดการสร้างสรรค์ดังกล่าว

Co-working space เป็นสภาพแวดล้อมของการทำงานที่มีลักษณะเป็นชุมชน ชุมชนที่จะส่งเสริม – ช่วยเหลือกันและกัน ทั้งในเรื่องการทำงาน และเรื่องต่างๆ 

หากคุณกำลังเริ่มทำการตลาดบน Facebook  คุณอาจจะขอความช่วยเหลือจาก นักการตลาดออนไลน์ที่อยู่ห่างจากคุณไป 3 โต๊ะใน Co-working space ที่เดียวกัน

หากคุณกำลังต้องการฝึกนั้งสมาธิ คุณก็อาจจะเข้ากิจกรรมนั้งสมาธิที่มีผู้เชียวชาญมาแนะนำใน Co-working space ทุกๆเย็นวันพุธ

เย็นวันศุกร์ หากคุณยังไม่อยากกลับบ้านเพราะรถติด คุณก็ยังสามารถ hang out กับผู้คนใน Co-working space ของคุณ

เรื่องราวเหล่านี้ และอีกมากมายจะเกิดขึ้นในสถาพแวดล้อมแบบ Co-working space สิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจของพื้นที่แบบนี้

ถึงแม้ว่าในช่วงแรกเริ่ม Co-working space อาจจะเป็นที่สำหรับคนบางกลุ่ม เช่น start-up หรือ Freelance แต่ที่ผ่านมาก Co-working space ก็สามารถแสดงให้คนเห็นว่า มันได้สร้างประสิทธิผลให้กับการทำงานในทุกๆประเภทได้อย่างชัดเจน อาจจะไม่ใช่แค่เพียงมีการออกแบบที่ดีและสวยงามทันสมัยเท่านั้น แต่สภาพแวดล้อมการทำงานที่ทำให้รูปแบบการทำงานเป็นไปอย่างคล่องตัวขึ้น เพราะระบบระเบียบต่างๆที่ไม่จำเป็นถูกกำจัดออกไป ทุกคนทำงานกันเพื่อมุ่งไปสู่ผลลัพธ์ รวมไปถึงการทำงานที่ปล่อยให้ผู้คนมีอิสระอย่างสูงสุดในการเลือกรูปแบบวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ทำให้ Co-working space เป็นทางเลือกหนึ่งที่อาจจะตอบโจทย์กับ องค์กรที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง หรือองค์กรที่เพิ่งก่อตั้งขึ้น

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn