Activity based workplace

activity based workplace

Activity-based workplace คืออะไร?

Activity-based workplace คือการออกแบบออฟฟิศโดยให้ความสำคัญกับรูปแบบการทำงาน

เพราะงานแต่ละอย่างต้องการรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน งานบางอย่างต้องทำคนเดียว บ้างก็ต้องทำเป็นกลุ่ม บ้างก็จำเป็นต้องมีการประชุมบ่อยๆถึงเกิดผลลัพธ์ที่ดี บ้างก็ต้องการความผ่อนคลาย

ดังนั้น Activity-based workplace คือแนวคิดของการออกแบบออฟฟิศที่เตรียมสถานที่ต่างๆเพื่อให้เหมาะสมต่อทุกๆรูปแบบของการทำงานที่จะเกิดขึ้น

คนที่ทำงานในออฟฟิศที่ออกแบบโดยใช้แนวทาง Activity-based workplace จะสามารถเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานในวันนั้น โดยไม่จำเป็นต้องนั้งทำงานที่โต๊ะของตัวเองเสมอไป

ทุกคนสามารถออกแบบประสบการณ์ทำงานของตัวเองได้ทุกวัน

Facebook
Twitter
LinkedIn