Month: February 2019

เราพร้อมที่จะสละสิ่งเก่าๆเพื่อรูปแบบการทำงานที่ดีขึ้นหรือไม่

คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ก่อนตัวมานานหลายทศวรรษ รุนแรงหนักหน่วงกว่าครั้งใดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา รวดเร็วและหลากหลายจนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะคาดการณ์ว่าอนาคตที่จะเกิดขึ้นจะนำพาพวกเราไปทิศทางใด

สิ่งแวดล้อมและการทำงาน

ในช่วงปี 1991-1992 เมื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการทดลองโครงการไบโอสเฟียร์ 2 (Biosphere 2) ในรัฐแอริโซนา ค้นพบว่าพวกเราไม่สามารถรักษาระดับออกซิเจนให้คนแปดคนที่อาศัยอยู่ในโครงการจำลองธรรมชาติมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์