Month: June 2020

5 ขั้นตอนเลือกเก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน

เก้าอี้ที่ใช้นั้งทำงานนั้นสำคัญมากรู้ไหม นอกจากการพยายามนั้งหลังตรง พยายามรักษาสรีระให้ดีแล้ว แต่เมื่อทำงานไปนานๆก็อาจจะเผลอ หรือเมื่อยกล้ามเนื้อ เก้าอี้ทำงานที่ดีจึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่ช่วยรักษาสรีระของร่างกายเอาไว้สำหรับการนั้งทำงาน 6-8 ชั่วโมงต่อวัน